Utrpení. / Suffering.

Krátký pracovní den a v hlavě několik plánů co s volným časem. Bohužel jen v mé hlavě. Odpoledne se mi změnilo v utrpení. Byl jsem opět „povýšen“ na taxikáře.

dab.png

A short working day and in your head several plans for leisure time. Unfortunately, only in my head. The afternoon turned to suffering. I was again "promoted" to a taxi driver.

That wouldn't be the worst. Worse, I had to go shopping. I have nothing against shops if I go there alone. I will enter, I will buy, I will leave.

Who accompanied the wife and daughter during the shopping will probably understand me. Moving from one shelf to another, returning to the beginning, moving to the center in an arc and then again to another.

I ran away like a little boy. With a battered mood, I didn't even feel like taking pictures.

To by nebylo to nejhorší. Horší bylo, že jsem se musel účastnit nakupování. Nemám nic proti obchodům, pokud tam jdu sám. Vejdu, nakoupím, odejdu.

Kdo doprovázel při nákupech manželku a dceru, mi bude asi rozumět. Přesunování od jednoho regálu ke druhému, vracení se na začátek, obloukem přesun doprostřed a pak znovu jinam.

Utekl jsem jako malý kluk. S pošramocenou náladou jsem ani neměl chuť něco fotit.

linka.png
#aroundworld
disc2.png

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


34787
Daily Activity, Shopping, Walking