Nerušit! / Do not disturb!

Někdy se mi to stane. Mám něco rozpracovaného a potřebuji se na to soustředit. Jenže zrovna v tu chvíli si někdo vzpomene, že nutně potřebuje udělat něco jiného. Stalo se mi to dnes, když jsem psal vyhodnocení soutěže

Sometimes it happens to me. I have something in progress and I need to focus on it. But just then, someone remembers that they really need to do something else. It happened to me today when I wrote competition evaluation.

"I can't, I'm writing an article."
"The article will wait. I need advice now on how to print one tutorial from the Internet."
"Won't it really wait at least ten minutes?"
"He won't wait. You'll take me to work in half an hour."
"Hmmm."

The evaluation, which I will write in half an hour, I wrote three hours today.

Such a dragonfly is probably easy. She could not be disturbed by my presence during her concentration.
IMG_20201003_153827.jpg

"Nemůžu, píšu zrovna článek."
"Článek počká. Já teď potřebuji poradit, jak vytisknout jeden návod z internetu."
"Opravdu to nepočká aspoň deset minut?"
"Nepočká. Za půl hodiny mně přece povezeš do práce."
"Hmmm."

Vyhodnocení, které jindy napíšu za půl hodiny, jsem dnes psal hodiny tři.

Taková vážka to má asi jednoduché. Při svém soustředění se nedala vyrušit ani mou přítomností.
IMG_20201003_154058.jpg

linka.png
#aroundworld
disc2.png

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


17352
Daily Activity, Walking