Na Šumavě. / In the Šumava mountain.

"Měsíčku na nebi vysokém" ... zpívala si Rusalka v opeře Antonína Dvořáka. Zpívat moc neumím, tak jsem si měsíc schovaný za smrkem jen vyfotil. Dobře mi ráno svítil na cestu :-).

IMG_20201002_040620.jpg

"A moon in the high sky" sang Rusalka in Antonín Dvořák's opera. I can't sing much, so I just took a picture of the moon hidden behind the spruce. It shone well for me in the morning :-).

As I indicated yesterday, a working trip to Šumava led me. In addition to stops for unloading goods, I managed to stop several times elsewhere.

So I can show you a few pictures from my trip today.

Jak jsem naznačil včera, zavedla mne pracovní cesta na Šumavu. Kromě zastávek na vyložení zboží se mi podařilo zastavit několikrát i jinde.

Tak vám mohu ukázat pár snímků z mé dnešní cesty.

IMG_20201002_091745.jpg
Do not enter. The first protection zone of the Šumava National Park
(Vstup zakázán. První ochranné pásmo Národního parku Šumava)

IMG_20201002_093748.jpg
The Vydra River is making its way into the valley
(Vydra si razí cestu do údolí)

IMG_20201002_131117.jpg
The second highest castle in Bohemia
(Druhý nejvýše položený hrad v Čechách)

linka.png
#aroundworld
disc2.png

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


49667
Daily Activity, Moving Around Office, Walking