Úplněk. / Full moon.

Někdy si dopřeji procházku za úplňku po lesních cestách. Všude ticho, jen měsíční světlo vrhá měkké stíny. Vše vypadá jinak než za denního světla. Trochu strašidelné, trochu romantické.
IMG_20200930_040718.jpg

Sometimes I indulge in a full moon walk on forest paths. Silence everywhere, only the moonlight casts soft shadows. Everything looks different than in daylight. A little scary, a little romantic.

All the senses warn of danger, the steps are careful. Nevertheless, I enjoy every step and every minute of such a walk.

Today's picture is not from a voluntary walk, but from the morning trot on the bus :-). So early in the morning (4:00 Prague) I am not yet able to perceive the beauty around :-)
IMG_20200930_040753.jpg

Všechny smysly varují před nebezpečím, kroky jsou opatrné. Přesto si užívám každý krok a každou minutu takové procházky.

Dnešní snímek ale není z dobrovolné procházky, ale z ranního poklusu na autobus :-). Takhle brzy ráno (4:00 Praha) nejsem ještě schopen vnímat tu krásu kolem :-)

linka.png
#aroundworld
disc2.png

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


52981
Daily Activity, Moving Around Office, Walking