Svátek? / Holiday?

"Zapomeňte!" oznámil nám vedoucí pobočky minulou středu. Jak se zdá, je to ve většině případů jen vyznačený den v kalendáři. Měl jsem štěstí, že jsem vyfasoval jízdu. Jiní museli přestavovat sklad.

„Forget it!" The branch manager told us last Wednesday. In most cases, this seems to be just a marked day on the calendar. I was lucky to stop the ride. Others had to rebuild the warehouse.

I set the mood for an afternoon walk. It was raining a little, not a foot anywhere. The forest smelled and shone.
IMG_20200928_163021.jpg

A final note: I'm not going tomorrow because there are no orders. Paradox? No. The reality of many Czech companies. Mainly that it had to go today.

Náladu jsem si spravil odpolední procházkou. Drobně pršelo, nikde ani noha. Les voněl a zářil.

Poznámka na konec: zítra nejedu, protože nejsou zakázky. Paradox? Ne. Realita mnoha českých firem. Hlavně že se muselo jet dnes.

linka.png
#aroundworldhere
disc2.png

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


46172
Daily Activity, Moving Around Office, Walking