Hádanka. / Enigma.

Každý den je takovou malou hádankou. Jeden nikdy neví, jak den proběhne. Je pěkné mít něco naplánováno. Ještě pěknější je, když si člověk může večer říci, že se plán zdařil :-).

Every day is such a small puzzle. One never really knows how the day will go. It's nice to have something planned. It is even nicer when one can say in the evening that the plan was successful :-)

In my original plan, points A, B, C, D, E, F were passed without major problems and as soon as possible. The plan broke down at the very first point.

Thanks to that, you have the opportunity to guess where my first point (A) of the journey was :-). The first correct answer will earn a reward of 0.1 HBD.

Take a look at the photo
IMG_20200923_065319.jpg

and write me in which town the castle is located.

I'll give you a little help. At the gate to the castle are the initials of the owner.

V mém původním plánu bylo projet body A, B, C, D, E, F bez velkých problémů a co nejdříve. Plán strozkotal hned v prvním bodě.

Díky tomu ale máte možnost uhodnout, kde se nalézal můj první bod (A) cesty :-). První správná odpověď si vyslouží odměnu 0.1 HBD.

Podívejte se na fotografii a napište mi, ve kterém městečku se zámek nalézá.
Dám vám malou nápovědu. Na bráně k zámku jsou iniciály majitelky.

linka.png
#aroundworld
disc.png

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


50519
Daily Activity, Moving Around Office, Walking