Nový přítel. / New friend.

Dlouho jsme se míjeli. Tedy, já jsem ho dlouho míjel. Možná bych ho poznal daleko dříve, ale nebyl jsem připraven. O kom píšu?

We passed each other for a long time. Well, I've been passing him for a long time. I might have known him much sooner, but I wasn't ready for the meeting. Who am I writing about?
IMG_20200920_162255.jpg

Today, on an afternoon walk with Sofia, I saw him for the first time in all its beauty. Apparently he figured I could recognize him. Ent. He will show his face only to whomever he wants to show himself. I was lucky he chose me.
IMG_20200920_162336.jpg

Dnes, na odpolední procházce se Sofií jsem ho poprvé uviděl v celé jeho kráse. Zřejmě usoudil, že ho mohu poznat. Ent. Ukáže svou tvář jen tomu, komu se chce ukázat. Měl jsem štěstí, že si vybral zrovna mne.
IMG_20200920_162342.jpg

linka.png
#aroundworld
disc.png

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


14572
Daily Activity, Walking