Světlo. / Light.

Jak se blíží konec roku, slunečního svitu ubývá. I "ospalci" za pár dní uvidí svítání bez nutnosti vstávat brzy ráno :-). Ti, co chodí brzy spát, zase nemusí dlouho do večera čekat na pěkný západ slunce.

As the end of the year approaches, sunlight diminishes. Even "sleepy people" will see dawn in a few days without having to get up early in the morning :-). Those who go to bed early do not have to wait long until the evening for a nice sunset.

This afternoon, I took a photo of the neighboring pond again. No haze. I caught the last rays of the sun falling on the pond before the sun hid behind the treetops.
IMG_20200918_182513.jpg

Crisp and soft light at the same time. It creates an interesting atmosphere. It breathes the heat of the sun's rays and at the same time underlines the coolness of the creeping shadows. Only the coming autumn can do this :-).

Dnes na odpolední procházce jsem zase fotil sousední rybník. Žádný opar. Zachytil jsem poslední paprsky slunce, které dopadaly na rybník, než se slunce schovalo za vrcholky stromů.

Ostré a zároveň měké světlo. Vytváří zajímavou atmosféru. Dýchá teplem slunečních paprsků a přitom podtrhuje chlad plížících se stínů. Tohle umí jen přicházející podzim :-).
IMG_20200917_180826.jpg

linka.png
#aroundworld
disc.png

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


46680
Daily Activity, Moving Around Office, Walking