Trochu pohybu. / A little movement.

Žádné přehánění. Jen pár kroků navíc. Je potřeba trochu rozhýbat svaly, než nastoupím v pondělí do práce :-). Vlastnit psy má tu výhodu, že vždy nějaké ty kroky uděláte.

No exaggeration. Just a few extra steps. I need to move my muscles a bit before I get to work on Monday :-). Owning dogs has the advantage that you always take some of those steps.

On a morning walk, I met a nice cobweb and its creator.
IMG_20200911_081248.jpg

I headed for the forest in the afternoon. The forest smelled beautiful and in addition to replenishing energy, he also provided me with a great dinner :-)
IMG_20200911_160651.jpg

Na ranní procházce jsem potkal pěknou pavučinu a jejího tvůrce.
IMG_20200911_081434.jpg

Odpoledne jsem zamířil do lesa. Les krásně voněl a kromě doplnění energie mi také poskytl skvělou večeři :-)
IMG_20200911_163256.jpg

linka.png
#aroundworld
disc.png

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


20488
Daily Activity, Walking