Vášeň. / Passion.

Další den v Jeseníkách.
Dovolená, nebo ne, jakmile padne pátá hodina ranní, začínám se probouzet. Nějakou chvíli se přemlouván, abych zůstal ležet, ale stejně vstávám před šestou ranní.
IMG_20200905_061530.jpg

Vacation, or not, As soon as five o'clock in the morning, I begin to wake up. I persuade myself to lie down for a while, but I still get up before six in the morning.

A little after six o'clock I run through the woods. It is still dark in the forest, because the morning rays of the sun do not have the power to illuminate the wall of trees.
IMG_20200905_065141.jpg

I walk quietly through the woods, breathe in the fresh air and look around. It takes a while to recognize mushroom heads, but after finding the first mushroom, I have the color of the head in my eye and others are easier to find.
IMG_20200905_073500.jpg

An hour in the woods was enough for me to fill a small basket. The passion was "satisfied", it was time to go home for breakfast :-).
IMG_20200905_075030.jpg

Něco málo po šesté hodině už pobíhám po lese. V lese je ještě šero, protože ranní paprsky slunce nemají sílu prosvítit hradbu stromů.

Tiše procházím lesem, vdechuji svěží vzduch a rozhlížím se kolem sebe. Rozeznat hlavičky hříbků chvíli trvá, ale po nalezení prvního hříbku už mám barvu hlavičky v oku a další se hledají snadněji.
IMG_20200905_080726.jpg

Hodina v lese mi stačila na naplnění malého košíku. Vášeň byla "ukojena", byl čas jít domů na snídani :-)
IMG_20200905_082026.jpg

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


17679
Daily Activity, Walking