Sestup. / Descent down.

IMG_20200904_055918.jpg

Další pozdrav z dovolené :-). Potuloval jsem se trochu po místních kopcích. Záměrně píší sestup, protože na nejvyšší kopec jsem vyjel lanovkou. Pak následoval sestup do údolí. Šesti kilometrová trasa z 1325 m.n.m do 500 m.n.m

Another holiday greeting :-). I wandered a bit over the local hills. I deliberately write the descent down, because I took the cable car to the highest hill. Then followed the descent into the valley. Six-kilometer route from 1325 meters above sea level (m.n.m) to 500 m.n.m.

The top of the Šerák mountain was immersed in clouds. At times, it was barely twenty meters in front of him.
IMG_20200904_103417.jpg

During the descent I got under the clouds and in a place called Giant Rocks I managed to take a few pictures with views of the valley.
IMG_20200904_112556.jpg

IMG_20200904_112625.jpg

I'll add cascades to the Murderous creek (Vražedný potok).
IMG_20200904_121730.jpg

Vrchol hory Šerák byl ponořen do mraků. Chvílemi bylo vidět sotva na dvacet metrů před sebe.
IMG_20200904_103835.jpg

Při sestupu jsem se dostával pod mraky a v místě zvaném Obří skály se mi podařilo udělat několik snímků s pohledy do údolí.
IMG_20200904_111850.jpg

IMG_20200904_112957.jpg

Přidám ještě kaskády na Vražedném potoku.

vrp.gif
linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


23198
Daily Activity, Hiking