První a poslední. / The first and the last.

Několikrát v roce se to povede. Potká se první den v týdnu s posledním dnem v měsíci :-). Pro mne to byl dnes na chvíli poslední den v práci. Zítra mi začíná první den dovolené :-).

It will work several times a year. He will meet the first day of the week with the last day of the month :-). For me, it was the last day at work for a while today. My first day of vacation starts tomorrow :-)

I met several manhole covers along the way, but there was no time to stop. Therefore, I will take Friday's pictures from the "stock".

I have another covers from Český Krumlov and also from České Budějovice. The photo shoot of the cover in Český Krumlov had its "finish", which I described in Friday's report.

What I actually photographed.
Český Krumlov
ck2.jpg
The cover is from KASI. However, it has one peculiarity. So far, all the covers that I photographed from this company formed a "relief". This (so far) only forms a "bas-relief".

Czech Budejovice
cb4.jpg
This is the fourth cover in a row. It was manufactured by PAM (Saint - Gobain) in the VIATOP version. If I compare the VIATOP version and the REXEL version from the same company,
cb2.jpg
I like more versions of VIATOP :-)

@krakonos, if you really want to give BEER for each cover, you will have to buy a brewery :-)

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Potkal jsem cestou několik kanalizačních poklopů, ale nebyl čas na zastavení. Vytáhnu proto ze "zásob" páteční snímky.

Mám další poklop z Českého Krumlova a také z Českých Budějovic. Focení poklopu v Českém Krumlově mělo svou "dohru", kterou jsem popsal v pátečním hlášení.

Co jsem vlastně vyfotil.
Český Krumlov
ck2.jpg
Poklop je od firmy KASI. Má však jednu zvláštnost. Zatím všechny poklopy které jsem od této firmy fotil, tvořily "reliéf". Tento (zatím) jediný tvoří "basreliéf".

České Budějovice
cb4.jpg
Je to v pořadí již čtvrtý poklop. Vyrobila ho firma PAM (Saint - Gobain) ve verzi VIATOP. Pokud mám srovnat verzi VIATOP a verzi REXEL od téže firmy,
cb2.jpg
líbí se mi více verze VIATOP :-)

@krakonos -i, pokud opravdu hodláš rozdávat BEER za každý poklop, budeš si muset koupit pivovar :-)

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


58078
Daily Activity, Moving Around Office, Walking