Setkání s ... / Meeting with ...

Když bydlí člověk u lesa, je možné potkat na ranní procházce věci a tvory, které člověk z města jen tak nepotká. Tak jsem se dnes ráno setkal s ležící srnou. Jen nás ostražitě sledovala.
IMG_20200830_070227.jpg

When a person lives by the forest, it is possible to meet on a morning walk things and creatures that a person from the city just does not meet. So this morning I met a lying deer. She was just watching us warily.
IMG_20200830_070208.jpg

Since it was raining at night, I went for another short walk after breakfast. Meeting water drops on plants and objects is always tempting for me.
IMG_20200830_092338.jpg

These little diamonds will enliven everything they rely on :-)
IMG_20200830_093103.jpg

Protože v noci pršelo, vypravil jsem se po snídani ještě na jednu krátkou procházku. Setkání s kapkami vody na rostlinách a předmětech je pro mne vždy lákavé.
IMG_20200830_092618.jpg

Tyto malé démanty oživí vše na čem spočinou :-)
IMG_20200830_093242.jpg

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


13783
Daily Activity, Walking