Chaloupky. / Cottages.

Dnes jsem se pohybu vyloženě vyhýbal. Nemít psy, které nezajímá, jestli se mi chce nebo nechce pohybovat, seděl bych nejspíš celý den na zadku :-).

Today I was clearly avoiding movement. Not having dogs that don't care if I want to or don't want to move, I'd probably sit on my ass all day :-).

@actifraenk in one of his daily reports for Actifit took a picture of a painted pebble that looked like an elf. This inspired me to visit two cottages of local elves on an afternoon walk :-).
IMG_20200829_164825.jpg

@actifraenk v jednom svém denním hlášení pro Actifit vyfotil malovaný oblázek, který vypadal jako skřítek. To mne inspirovalo, abych navštívil na odpolední procházce dvě chaloupky místních skřítků :-).
IMG_20200829_164904.jpg

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


11913
Daily Activity, Walking