Ztráta. / Loss.

Nepozornost se nevyplácí. To jistě znáte. Má nepozornost mne naštěstí stála jen pár tisíc kroků. V devět hodin ráno jsem totiž zjistil, že jsem si nezapnul aplikaci Actifit.

Inattention doesn't pay off. You know that for sure. Fortunately, my inattention cost me only a few thousand steps. At nine o'clock in the morning, I found out that I had not turned on Actifit.

So today "only" 35k + :-). Speculation about how much it could have been is useless.

I was in Český Krumlov in the morning. I had just finished unloading and noticed that not far from where I was standing was a manhole cover, which I did not yet have in my collection. I pulled my cell phone out of my pocket and went to take a picture. I will definitely show it in an article :-).

I was amused by what happened next. From one table, in a nearby restaurant garden, a gentleman got up and went to see what I was photographing on the ground. When he found out that it was a manhole cover with relief of the city emblem, he returned to the table, took a camera and went to take a picture of the manhole as well.

I finished in the afternoon in Třeboň. Sewer manholes are not very interesting there (as @krakonos has already found out). However, I took a picture of the wall at the 'U Kellyho' restaurant. Graffiti is supposed to represent the alchemical and astrological practice of the real historical figure of Master Kelly :-)
IMG_20200828_154217.jpg

Takže dnes "jen" 35k+ :-). Spekulace, kolik to mohlo být, jsou zbytečné.

Byl jsem ráno v Českém Krumlově. Zrovna jsem dokončil vykládku a všiml si, že nedaleko místa kde stojím, je poklop kanalizace, který jsem ještě neměl ve sbírce. Vytáhl jsem mobil z kapsy a šel si ho vyfotit. Určitě ho v nějakém článku ukážu :-).

Pobavilo mne, co se dělo potom. Od jednoho stolu, v nedaleké restaurační zahrádce, vstal nějaký pán a šel se podívat, co jsem to vlastně na zemi fotil. Když zjistil, že to byl poklop kanalizace s reliefem městského znaku, vrátil se ke stolu, vzal si fotoaparát a šel si poklop také vyfotit.

Odpoledne jsem končil v Třeboni. Poklopy kanalizace tam moc zajímavé nejsou (jak už zjistil @krakonos). Vyfotil jsem si však stěnu u restaurace 'U Kellyho'. Grafiti má asi znázorňovat alchimistickou a astrologickou praxi skutečné historické postavy magistra Kellyho :-)
IMG_20200828_154226.jpg

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


35976
Daily Activity, Moving Around Office, Walking