Úlovek. / Catch.

Na pořádný úlovek se někdy čeká hodiny nebo dny. Někdy se ale podaří něco ulovit bez čekání a námahy. Můj úlovek z dnešního dne patří do skupiny "Uloveno bez námahy" :-)
dab2.png

A decent catch is sometimes waited for hours or days. But sometimes they manage to catch something without waiting and effort. My catch from today belongs to the group "Caught effortlessly" :-)

I just backed up to the customer, climbed out of the cab and was there. All you had to do was pull out your cell phone and take a few photos. Then sit down at the NTB at home, launch "Uncle" Google and find out a few details :-).

Don't know what I'm writing about yet? After all, another catch to the "canology" collection. Yes, I already have the third variant of the hatch in the collection with the emblem of the city of České Budějovice.
cb3.jpg

As a variant, another manufacturer. This "piece" was made in Austria by HYDROTEC. If I omit the emblem of the city, we have another pattern of design here, according to which it should be possible to know the manufacturer at first sight
cb3a.jpg

And to supply some technical data, I downloaded some specifications from the manufacturer's website.

Load class: D 400
Material: ductile cast iron
Optional: pull-up, self-leveling, roll-in
Clear width: 600 mm, 800 mm
Version: ECON H, ECON SN, ECON 800
3-point locking, hinge, HYDROthene insert
Different frames (heights)
Lid options: with / without ventilation, inlet grate
DIN EN 124

a few photos with markings
cb3c.jpg

That I would succumb to a new passion for collecting? :-D

Jen jsem nacouval k zákazníkovi, vylezl z kabiny a byl tam. Stačilo jen vytáhnout mobil a pořídit několik fotografií. Potom doma sednout k NTB, pustit "strejdu" Google a zjistit pár podrobností :-).

Ještě nevíte o čem píšu? Přece o dalším úlovku do sbírky "kanalogie". Ano, mám ve sbírce již třetí variantu poklopu se znakem města České Budějovice.

Co varianta, to jiný výrobce. Tento "kousek" byl vyroben v Rakousku firmou HYDROTEC. Pominu-li znak města, máme tady další vzor disainu, podle kterého by mělo být možno poznat výrobce na první pohled
cb3aa.jpg

A abych dodal i nějaká technická data, stáhl jsem si ze stránek výrobce nějakou specifikaci.

Třída zatížení: D 400
Materiál: tvárná litina
Volitelné: pull-up, samonivelační, roll-in
Vnitřní šířka: 600 mm, 800 mm
Verze: ECON H, ECON SN, ECON 800
3-bodové zajištění, pant, HYDROthenová vložka
Různé rámy (výšky)
Možnosti víka: s / bez větrání, vstupní mřížka
DIN EN 124

pár fotek se značením
cb3b.jpg

cb3d.jpg

Že bych podlehl nové sběratelské vášni? :-D

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


51153
Daily Activity, Moving Around Office, Walking