Nudná středa. / Boring Wednesday.

Celkem nic zvláštního. Naložit, zavézt, vyložit, vrátit se na depo pro další náklad a zopakovat. Dnes to bylo něco kolem pěti tun zboží. Nějakou svalovou činnost a energii si to vyžádalo :-).
dab2.png

Totally nothing special. Load, load, unload, return to depot for additional cargo and repeat. Today it was a total of about five tons of goods. It took some muscle activity and energy :-).

Ever since @krakonos started "building" #canology, I've been paying more attention to sewer manhole covers in cities :-). Today I caught a glimpse of a couple of hatches that I don't have in my collection yet.

I also noticed that hatches from two manufacturers predominate in Czech and Moravian cities. I even know how to recognize them :-).

A small puzzle for Czech "kanalogy".
Do you know the manufacturer of these hatches?
1. 1png.png
2. 2png.png

The first three who correctly assign the manufacturer to the images will receive 0.1 HBD.

Od té doby, co @krakonos začal "budovat" #kanalogii, více si ve městech všímám kanalizačních poklopů :-). Dnes jsem letmo zahlédl pár poklopů, které ještě nemám ve sbírce.

Také jsem si všiml, že v českých a moravských městech převažují poklopy od dvou výrobců. Dokonce už vím, jak je rozpoznat :-).

Malá hádanka pro české "kanalogy".
Poznáte výrobce těchto poklopů?
1. 1png.png
2. 2png.png

První tři, kteří přiřadí k obrázkům správně výrobce, obdrží 0.1 HBD.

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


51924
Daily Activity, Moving Around Office, Walking