Krátké úterý. / Short Tuesday.

Dnes kupodivu jen krátká trasa a málo zboží. Co podniknout s volným časem? Letmou myšlenku, jít se podívat na nové místo a hledat zajímavé kamery, zahnal direktivní požadavek mé drahé polovičky.

Today, surprisingly, only a short route and few goods. What to do with free time? The fleeting idea of going to look for a new place and looking for interesting stones drove away the directive requirement of my dear half.

As soon as I entered the house, my dear half started, "It's good that you're home, you're taking me to town. I need to get something there."

And it was decided. But what should I do in the city?
Would I look around for a new addition to the hatch collection? That was not a bad idea. My wife was taking care of her things, and I was wandering the streets looking for a suitable hatch.

I found him in about twenty minutes.
cb2.jpg

The hatch was manufactured by Saint - Gobain and complies with the standard for ordinary transport.
cb2b.jpg
So I already have photos from ten places in my collection :-).

Sotva jsem vstoupil do domu, má drahá polovička spustila: "To je dobře že jsi doma, zavezeš mně do města. Potřebuji tam něco zařídit."

A bylo rozhodnuto. Co však mám dělat ve městě?
Že bych se porozhlédl po nějakém novém přírůstku do sbírky poklopů? To nebyl špatný nápad. Manželka si vyřizovala své věci a já se toulal po ulicích a hledal vhodný poklop.

Našel jsem ho asi za dvacet minut.
cb2a.jpg

Poklop vyrobila firma Saint - Gobain a odpovídá normě pro běžnou dopravu.
Tak už mám ve sbírce fotky z deseti míst :-).

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


41048
Daily Activity, Moving Around Office, Walking