Pod nohama. / Underfoot.

A v mém případě pod koly náklaďáku, je spousta věcí. Některé míjíme bez povšimnutí, jiné zaregistrujeme a o jiné se začneme zajímat blíže.

And in my case, under the wheels of a truck, there are a lot of things. Some we pass unnoticed, others we register and others we become more interested in others.

Today, my business trip took me again to the town of Plánice in the Klatovy district. Local roads have been reconstructed here for a long time and pedestrians and motorists are "enjoying": - /.

More than one article written by members of the Czech community on Hive has recently been devoted to photographs and descriptions of sewer manhole covers.
I will not be an exception :-)

I took a picture of this hatch in Plánice.
IMG_20200821_092944.jpg

I originally thought that the logo on the hatch belonged to a company that operated local sewers. This is not the case. It is the logo of a company that reconstructs local sewers and roads.

What did I find out about the hatch itself?
It was made by the Czech company KASI
vyroba.jpg

it is water- and gas-tight
IMG_20200821_092956.jpg

the lid frame is located on the alignment ring (revealed to me by the designation LD81)
ld.jpg

Is there anything else I can find out? Definitely yes. However, the fun would cost about 400 Czech crowns :-). This is how much it costs to buy the ČSN EN 124 form, which should contain a description of the individual markings that are located on the area of ​​the hatch and frame.

Má služební jízda mne dnes opět zavedla do městečka Plánice v okrese Klatovy. Už delší dobu se zde rekonstruuje místní komunikace a chodci i motoristé si "užívají" :-/.

Nejeden článek, který napíší členové české komunity na Hive, se poslední dobou věnuje fotografiím a popisu poklopů kanalizace.
Nebudu vyjímka :-)

V Plánici jsem vyfotil tento poklop.
IMG_20200821_092944.jpg

Původně jsem se domníval, že logo na poklopu patří společnosti, která provozuje místní kanalizace. Není tomu tak. Je to logo společnosti, která provádí rekonstrukci místní kanalizace a komunikace.

Co jsem zjistil o samotném poklopu?
Vyrobila ho česká firma KASI
IMG_20200821_092950.jpg

je vodo- a plynotěsný a rám poklopu je umístěn na vyrovnávacím prstenci (prozradilo mi to označení LD81)
ld.jpg

Jde zjistit ještě něco? Určitě ano. Ta legrace by však stála asi 400 korun českých :-). Tolik totiž stojí zakoupení tiskopisu ČSN EN 124, který by měl obsahovat popis jednotlivých označení, která se nacházejí na ploše poklopu a rámu.

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


59024
Daily Activity, Moving Around Office, Walking