Mrazivá myšlenka. / Frosty thought.

Nenápadně, ale neúprosně se nám blíží zima. Možná je to trochu divné myslet na zimu, když venku panují tropické teploty, ale je to tak.

Inconspicuously but relentlessly, winter is approaching. It may be a little strange to think of winter when there are tropical temperatures outside, but it is.

It was not the sight of the calendar that led me to this idea, but the sight of the night sky.
This morning, on my way to work, in the morning darkness, I had a view of the eastern horizon. Of course, Venus shone brightly there. However, in addition to Venus, I saw three other stars. They were the stars in the waist of the constellation Orion.

I don't know astronomy, but I do know that Orion appears in the latitudes of Central Europe from late summer to late spring.
It's high time to start preparing wood for the winter :-).

To this "freezing" report I will add a photo of the landscape near the town of Studená in the South Bohemian Highlands (Vysočina) from this morning :-)
IMG_20200820_110906.jpg

Na tuto myšlenku mne nepřivedl pohled na kalendář, ale pohled na noční oblohu.
Dnes ráno, cestou do práce, se mi v ranní tmě, naskytl výhled na východní obzor. Samozřejmě tam jasně svítila Venuše. Kromě Venuše jsem však zahlédl ještě tři další hvězdy. Byly to hvězdy v pase souhvězdí Orion.

Nevyznám se sice v astronomii, ale vím, že Orion se v zeměpisných šířkách střední Evropy ukazuje od konce léta do konce jara.
Je nejvyšší čas začít chystat dřevo na zimu :-).

K tomuto "mrazivému" hlášení přidám fotku krajiny nedaleko městečka Studená na jihočeské Vysočině z dnešního dopoledne :-)
IMG_20200820_110915.jpg

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


55911
Daily Activity, Moving Around Office, Walking