Zkratka. / Shortcut.

Znáte repliku z českého filmu Sněženky a Machři: "Vezmeme to zkratkou. Je to sice dál, ale o to horší cesta"? Tak přesně takhle jsem dnes dopadl :-).

You know a replica from the Czech film Sněženky a machři: “We will take it as an acronym. It's further, but it's a worse way "? That's exactly how I ended up today :-).

I drove from Rožmberk nad Vltavou to Nové Hrady. On the way I had to unload some water in Žofín. This is the Žofín where the Žofín Forest Nature Reserve is located.

I chose the shortest route on the map and set off on it. At first I seemed to make a good choice. Unfortunately, he did not choose. After a few kilometers of driving, I found myself in the middle of the forest and the road was basically nowhere. As if someone had stolen it :-).

Result? Fortunately, good. After half an hour of rumbling over rocks and roots, the path "reappeared" and I was able to reach the finish line safely.

A lesson? If you want to be somewhere on time, forget about shortening your journey on untested roads :-).

Today's photo was taken at the beginning of the abbreviation.
IMG_20200812_134148.jpg

Přejížděl jsem z Rožmberku nad Vltavou do Nových Hradů. Po cestě jsem měl vyložit nějaké vody v Žofíně. To je ten Žofín, kde je přírodní rezervace Žofínský prales.

Vybral jsem si na mapě nejkratší cestu a vydal se po ní. Ze začátku se zdálo, že jsem si vybral dobře. Bohužel, nevybral. Po pár kilometrech jízdy jsem se ocitl uprostřed lesa a cesta v podstatě nikde. Jako by ji někdo ukradl :-).

Výsledek? Naštěstí dobrý. Po půl hodině drkotání přes kameny a kořeny se cesta zase "objevila" a já mohl v pořádku dojet do cíle.

Poučení? Pokud chcete být někde včas, zapomeňte na zkracování cesty po neprověřených silnicích :-).

Dnešní foto jsem pořídil na začátku zkratky .

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


54868
Daily Activity, Moving Around Office, Walking