Víla? / Fairy?

Přesycen vařením, vypravil jsem se na odpolední procházku ke vzdálené studánce. Stejnou cestou kolem potoka jako včera, jen Kosek dál. Studánka je ukrytá v malé rokli.
IMG_20200809_162105.jpg

Oversaturated with cooking, I went for an afternoon walk to a distant well. The same way around the creek as yesterday, just a short distance away. The well is hidden in a small gorge.

Once upon a time, a small stream flowed through the gorge, which was fed by water from a well. However, the stream of water has weakened and what flows out of the well is lost after a few meters between the stones and soaks into the subsoil.
IMG_20200809_161949.jpg

It is not the lack of groundwater that is to blame, but the wells of new houses that people have built on the hill above the well.

Something blinked in one image when processing GIF photos. I foolishly hoped that it was a local fairy who took care of the spring. Apparently it's just a mosquito that got caught in the shot :-).
fairy.jpg

Kdysi dávno proudil roklí malý potok, který byl napájen vodou ze studánky. Proud vody však zeslábl a to, co vyteče ze studánky se ztratí po několika metrech mezi kameny a vsákne do podloží.

Na vině není nedostatek spodní vody, ale studny nových domů, které si lidé postavili na návrší nad studánkou.

Při zpracování fotografií na GIF na jednom snímku něco problikávalo. Bláhově jsem doufal, že je to místní víla, která pečuje o pramen. Podle všeho to je jen komár, který se mi připletl do záběru :-)

pramen.gif
linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


17697
Daily Activity, Walking