Kolem potoka. / Around the creek.

Nezávidím lidem ve městech. Rozpálené ulice nejsou nic pro mne. Mám velké štěstí, že bydlíme v přírodě. Můžu si vybrat, jestli se budu "opékat" na slunci nebo půjdu na procházku do chladivého lesního stínu.

I don't envy people in cities. Hot streets are nothing to me. I am very lucky to live in nature. I can choose whether to "roast" in the sun or go for a walk in the cool forest shade.
IMG_20200808_160654.jpg

I chose a shadow :-). Sofia and I went for a walk around the stream in our valley. While "upstairs" there was a real summer heat, there was a pleasant shade in the valley and the air was refreshed by a local stream.
IMG_20200808_161155.jpg

The water, quiet and sometimes rustling, flowed through its winding riverbed. Due to recent rains, the stream has plenty of water.
The only disadvantage of increased humidity are the "clouds" of mosquitoes :-).

At one point in the valley, fishermen have tanks for raising fish fry. Water lilies thrive in these tanks. I tried to take pictures of them. Because the place is not accessible, I took photos from a distance over the fence.
lekna1.jpg

Vybral jsem si stín :-). Vypravil jsem se se Sofií na procházku kolem potoka v našem údolí. Zatímco "nahoře" panovalo pravé letní vedro, v údolí byl příjemný stín a vzduch byl osvěžen místním potokem.
IMG_20200808_161210.jpg

Voda, místy tiše a jinde se šuměním, proudila svým klikatým korytem. Díky nedávným dešťům má potok dostatek vody.
Jediná nevýhoda zvýšené vlhkosti jsou "mračna" komárů :-).
IMG_20200808_161259.jpg

Na jednom místě v údolí mají rybáři nádrže na odchov rybího potěru. V těchto nádržích se daří leknínům. Pokusil jsem se je vyfotit. Protože místo není přístupné, fotil jsem z dálky přes plot.
lekna2.jpg

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


15085
Daily Activity, Walking