A pršelo. / And it was raining.

Drobný, leč vydatný déšť, určitě prospěl zásobám spodních vod. Neprospěl však v papírových krabicích balenému zboží. Zákazníci moc nadšení nebyli. Nějak nedovedli pochopit, že když prší, papír namokne.

Light but heavy rain has certainly benefited groundwater supplies. However, it did not work in goods packaged in paper boxes. The customers were not very enthusiastic. Somehow they couldn't understand that when it rained, the paper would get wet.

However, rainy weather has the advantage of being shorter deliveries because there are fewer orders. Therefore: "Praise be to the rain" :-).
The picture is from this morning. Photographed near the town of Sušice.
IMG_20200804_082731.jpg

Ovšem deštivé počasí má tu výhodu, že jsou kratší rozvozy, protože je méně objednávek. Proto: "Chvála budiž dešti" :-).
Obrázek je z dnešního rána. Foceno nedaleko města Sušice.

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


42309
Daily Activity, Moving Around Office, Walking