Démanty. / Diamonds.

Po několika dnech "tropů" přišel blahodárný déšť. Pracovat se v tom sice nedalo, ale i tak jsem déšť přivítal. Na mých dnešních cestách byla občas i legrace.

After a few days of "tropics" came a beneficial rain. It was not possible to work in it, but I still welcomed the rain. Sometimes I had fun on my travels today.
IMG_20200803_175147.jpg

I'm really hesitant to attribute it as a swimming activity. In some sections of my path, there were water lakes on the road, so I had no idea if I was still going or already "swimming".
IMG_20200803_175200.jpg

It was no longer raining on the afternoon walk. However, everything was decorated with diamonds. I captured a few of them in the photos :-)
IMG_20200803_175301.jpg

Opravdu váhám, jestli si připsat jako aktivitu plavání. V některých úsecích mé cesty byly na vozovce jezera vody, takže jsem netušil, jestli ještě jedu nebo už "plavu".

Na odpolední procházce už nepršelo. Vše však zdobily démanty kapek. Pár jsem jich zachytil na fotografiích :-)
IMG_20200803_175333.jpg

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


56694
Daily Activity, Moving Around Office, Walking