My Actifit Report Card: July 31 2020

Také vám bylo dnes horko?
e to zvláštní. Ze svého dětství si pamatuji, že po horkém dni následoval noční déšť. V současnosti se nic takového neděje. Jako by někdo všechnu vypařenou vodu „ukradl“.

Were you hot too today?
It's strange. I remember from my childhood that a hot day was followed by a night rain. Nothing like this is happening right now. As if someone had "stolen" all the evaporated water.

I'm really lucky to live by the forest. When I come from work in the afternoon, we already have shade and a pleasant sitting on the terrace. Afternoon coffee tastes so much better in the shade of trees than somewhere in a restaurant or on a hot street in the front garden.
IMG_20200731_190035.jpg

Mám opravdu štěstí, že bydlím u lesa. Když příjdu odpoledne z práce, máme už na terase stín a příjemné posezení. Odpolední káva tak chutná ve stínu stromů daleko lépe než někde v restauraci nebo na rozpálené ulici v předzahrádce.
IMG_20200731_185939.jpg

linka.png
atw.gif

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


46338
Daily Activity, Moving Around Office, Walking