Hádanka. / Enigma.

Co dělá věci zajímavé?
Nevím, jakou máte odpověď, ale pro mne je to jednoznačně zájem pozorovatele. Na všem lze najít něco, co upoutá pozornost. Někoho zaujme celek, někoho malý detail.

IMG_20200728_070920.jpg

What makes things interesting?
I do not know what your answer is, but for me it is clearly the interest of the observer. There is something to be found in everything that attracts attention. Some are interested in the whole, some in a small detail.

If there are more observers for whom the thing is interesting, the thing becomes, for example, a tourist attraction :-).

But people are "pampered" and in addition to interesting things, they also demand perfect "service". Where there is at least no refreshment, there is a decline in interest and an interesting thing, or location, loses its attractiveness in the eyes of many superficial observers.

Interestingly, many people go somewhere just to "brag" that they were there. They are not interested in the location as such, but in the "reputation" of the place.

The end of philosophizing. It's a puzzle from the title. The three fastest answers will receive a 0.3 gift; 0.2 and 0.1 HBD!

Which South Bohemian town boasts a dominant feature in the background of my photography today?

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Pokud se najde více pozorovatelů, pro které je daná věc zajímavá, stává se z oné věci třeba turistická atrakce :-).

Lidé jsou ale "zhýčkaní" a kromě zajímavých věcí požadují i perfektní "servis". Kde není aspoň očerstvení, tam zájem opadává a zajímavá věc, nebo lokalita, ztrácí v pohledu mnoha povrchních pozorovatelů na atraktivitě.

Je zajímavé, že mnoho lidí někam jede jenom proto, aby se mohli "pochlubit", že tam byli. Nezajímá je lokalita jako taková, ale "dobrá pověst" daného místa.

Konec filosofování. Jde se na hádanku z nadpisu. Tři nejrychlejší odpovědi obdrží dárek v podobě 0.3; 0.2 a 0.1 HBD!

Které jihočeské město se chlubí dominantou na pozadí mé dnešní fotografie ?

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


45240
Daily Activity, Moving Around Office, Walking