Ve stínu. / In the shade.

Kdo má v tom horku myslet na fotky? A zítra má být ještě tepleji. Nějaká ta tuna nákladu taky k pohodě nepřidá :-). V kabině mého náklaďáku jsem si připadal jako v sauně.

Who's to think of photos in the heat? And it's supposed to be even warmer tomorrow. Some ton of cargo won't add to that either :-). In the cab of my truck, I felt like I was in a sauna.

In the afternoon, Sofia and Ashley just crawled for a walk. Upon arrival, they both threw themselves into the nearest shadow and refused to move for half an hour :-)
IMG_20200727_182924.jpg

I took a moment of peace, sat on the terrace shaded by trees and enjoyed the cool shade.
IMG_20200727_182823.jpg

Odpoledne na procházce se Sofie i Ashley jen ploužili. Po příchodu se oba vrhli do nejbližšího stínu a půl hodiny se odmítali pohnout :-)

Využil jsem chvilku klidu, posadil se na terase zastíněné stromy a užíval si chladivý stín.
IMG_20200727_182831.jpg

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


53324
Daily Activity, Moving Around Office, Walking