Vzpomínka. / Memory.

Dnes jsem procházel jen známá místa, která jste již na mých fotkách viděli. Jen tak jsem se toulal. Po poledním slabém dešti vonělo na loukách seno a v lese kapradí.

dab2.png

Today I only walked through famous places that you have already seen in my photos. I was just wandering around. After the light rain at noon, hay smelled in the meadows and ferns in the forest.

On the way around the forest stream, I remembered my childhood.
I liked to wander through the woods and smell all the forest scents. The most significant were in the vicinity of forest streams and springs. Of course, I always drank delicious and cold water.

At the moment, I probably wouldn't risk drinking from the stream. But the water is excellent in the local well :-).

Při cestě kolem lesního potoka se mi vybavila vzpomínka na dětství.
Rád jsem se toulal po lesích a vnímal všechny lesní vůně. Nejvýraznější byly právě v okolí lesních potoků a pramenů. Samozřejmě jsem se vždy napil lahodné a chladné vody.

V současnosti bych asi napití z potoka neriskoval. V místní studánce je ale voda výborná :-).

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


15883
Daily Activity, Walking