Smutný pohled. / Sad look.

Přistihl jsem se, že na Hive uvádím plno pozitivních obrázků. Asi to je lidská vlastnost, představovat to "lepší". Dnes tedy uvedu to "horší".

I found myself presenting a lot of positive pictures on Hive. It is probably a human trait, to represent "better". So today I will state it "worse".

The route of this afternoon's walk with Sofia took me to an area of forest affected by bark beetles. Last summer it was a beautiful forest.
IMG_20200725_164025.jpg

Today I got a look at the "destroyed" hillsides and piles of harvested wood.

I can only hope that there will be a beautiful forest again. Nature is powerful and with reasonable human help it can certainly do that.
IMG_20200725_164401.jpg

Trasa dnešní odpolední procházky se Sofií mne zavedla do oblasti lesa postižené kůrovcem. Ještě loni v létě to byl nádherný les.

Dnes se mi naskytl pohled na "zničené" stráně a hromady vytěženého dřeva.
IMG_20200725_164422.jpg

Můžu jen doufat, že zde bude jednou zase krásný les. Příroda je mocná a s rozumnou pomocí člověka to jistě dokáže.

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


13784
Daily Activity, Walking