Nesplněn. / Not met.

Ráno jsem sám sobě dal slib, že na každé zastávce pořídím aspoň jedno foto. Ale znáte to. Sliby, chyby. Někde není nic zajímavého,jinde zase ano, ale není čas. A všude výmluvy, proč nefotit.

In the morning I promised myself that I would take at least one photo at each stop. But you know it. Promises, Promises. There is nothing interesting somewhere, yes elsewhere, but there is no time. And excuses everywhere why not take pictures.

I have a block against plans and promises. As soon as they start planning something or making promises, it is certain in advance that nothing will happen.

At the first stop, I waited a few minutes for me to have a free ramp. It was a clear instruction for me to take a picture of the local landmark :-).
IMG_20200722_071957.jpg

Mám nějaký blok proti plánům a slibům. Jakmile začnu něco plánovat nebo rozdávat sliby, je předem jisté, že z toho nic nebude.

Na první zastávce jsem několik minut čekal, až budu mít volnou rampu. To byl jasný pokyn, abych si vyfotil místní dominantu :-).

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


54042
Daily Activity, Moving Around Office, Walking