Náladová. / Moody.

Krásné mlhavé ráno vyvolávalo podzimní náladu. Vše bylo zahaleno mlhou a tajuplným tichem. Na první pohled nezřetelné přízraky se měnily na stromy a keře, jak jsem se k nim chůzí přibližoval.

IMG_20200719_060226.jpg

The beautiful misty morning evoked an autumn mood. Everything was shrouded in mist and mysterious silence. At first glance, indistinct ghosts turned into trees and bushes as I approached them as I walked.

IMG_20200719_060305.jpg

The afternoon walk had a completely different atmosphere. Sofia and I were walking through the forest and I admired the beautifully rich greenery of the water-soaked moss.

The enjoyment of the walk was a little spoiled by flocks of mosquitoes, which rushed hungrily at everything alive. However, the finding of several porcini mushrooms fully offset the discomfort and bites torn from mosquitoes.

IMG_20200719_165352.jpg

Odpolední procházka měla úplně jinou atmosféru. Procházeli jsme se Sofií lesem a já obdivoval nádherně sytou zeleň vodou nasáklého mechu.

Požitek z procházky trochu kazily hejna komárů, kteří se hladově vrhali na vše živé. Nález několika hříbků však plně vyvážil nepohodlí a štípance utržené od komárů.

IMG_20200719_165249.jpg

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


14079
Daily Activity, Walking