Okolo Krumlova. / Around Krumlov.

Ne, nespletl jsem si název české lidové písničky. Ani mne nenapadlo si ji zpívat. Spíše jsem v duchu láteřil. Velké množství přesunujících se automobilů totiž způsobilo menší kolaps dopravy v Českém Krumlově.
IMG_20200717_103005.jpg

No, I did not confuse the name of the Czech folk song. I didn't even think to sing it. I was rather in my mind. A large number of moving cars caused a minor collapse of traffic in Český Krumlov.
IMG_20200717_103733.jpg

I had a lot of customers this morning in Český Krumlov. Can you imagine driving a small truck through narrow medieval streets?
It could be compared to driving through a crowded housing estate.

But traffic collapsed on the ring road around the city. The vehicles moved forward only very slowly with frequent stops. So I had enough time to take a few pictures of the city from the car, as probably no one has photographed the city yet :-)
IMG_20200717_103130.jpg

Měl jsem dnes dopoledne hodně zákazníků právě v Českém Krumlově. Dovedete představit, jak se jezdí s malým náklaďákem po úzkých středověkých uličkách?
Dalo by se to přirovnat k jízdě přeplněným sídlištěm.

Doprava ale kolabovala na okružní silnici kolem města. Vozidla se posunovala vpřed jen velmi zvolna za častého zastavování. Měl jsem tedy dostatek času pořídit z auta pár snímků města, jak asi ještě nikdo město nefotil :-)
IMG_20200717_103346.jpg

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


51847
Daily Activity, Moving Around Office, Walking