Mokro. / Wet.

"Tento způsob léta ... " Nejsem schopen si zapamatovat konec slavné repliky že starého českého filmu Rozmarné léto.
V každém případě to připomíná víc bláznivé dubnové počasí :-). A tak sebou, na svých cestách, vozím i pláštěnku. Člověk musí být připraven, aby nebyl překvapen :-)

"This Way of Summer ... " I am not able to remember the end of the famous replica from the old Czech film Whimsical Summer.
In any case, it resembles the more crazy April weather :-). And so, with my travels, I carry a raincoat. One must be prepared not to be surprised :-)

The raincoat came in handy for an afternoon walk with Sofia. And also rubber boots. The path around the pond was pretty muddy.
IMG_20200716_170435.jpg

Sofia was satisfied today. She didn't even mind the small but persistent rain. We stood by a bush for a while. Sofia was "reading" something under the bush, and I watched as tiny raindrops merged on the leaves into larger droplets.
IMG_20200716_173024.jpg

Na odpolední procházce se Sofií mi pláštěnka přišla vhod. A také gumáky. Cesta kolem rybníka byla pěkně rozbahněná.
IMG_20200716_170500.jpg

Sofie byla dnes spokojená. Ani ji nevadil drobný, ale vytrvalý déšť. Chvíli jsme postáli u jednoho keře. Sofie si něco "četla" pod keřem a já sledoval, jak se drobné kapky deště slévají na listech ve větší kapky.
IMG_20200716_173054.jpg

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


60487
Daily Activity, Moving Around Office, Walking