Závist? / Envy?

Uvázán pracovními povinnostmi u země, sledoval jsem ráno let horkovzdušného balónu. Asi jsem i trochu záviděl tu volnost, s jakou se balón pohyboval v prostoru.

IMG_20200715_062839.jpg

Tied to work duties on the ground, I watched the flight of a hot air balloon in the morning. I was probably a little jealous of the freedom with which the balloon moved in space.

I asked myself, "How does it feel?" Those who have not experienced cannot answer. I haven't experienced, so I can only speculate.

Can the feeling of a balloon flight be compared to the feeling I experienced on one alpine hike, or is it about something else?

Just questions. I will have to wait for the answer until I experience it firsthand :-).

IMG_20200715_062846.jpg

Ptal jsem se sám sebe: "Jaký je to pocit?" Kdo nezažil, neumí odpovědět. Nezažil jsem a proto se mohu jen dohadovat.

Dá se pocit letu balónem přirovnat k pocitu, který jsem zažil na jedné vysokohorské tůře, nebo je to o něčem jiném?

Jen otázky. Na odpověď si budu muset počkat, dokud to neprožiji na vlastní kůži :-).

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
atw.gif

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


56519
Daily Activity, Moving Around Office, Walking