Polní. / Field.

Při svých cestách k zákazníkům vídám různé scenérie. Nejčastěji to jsou pole, lesy a louky. U jednoho pole jsem musel dnes zastavit. Úzká cesta se zde nepatrně rozšiřovala a proti mně jel kamion. Zajel jsem tedy ke kraji a počkal, až kamion přejede.
IMG_20200713_101322.jpg

I see different scenery on my way to customers. The most common are fields, forests and meadows. I had to stop at one field today. The narrow road widened slightly here and a truck drove against me. So I drove to the edge and waited for the truck to pass.

It was a large field with sunflowers growing on it. Unlike the yellow color of rape, this yellow is pleasant to me. In addition, the sunflowers evoked the memory of the childhood, when my friends and I played in a field with sunflowers in hiding :-).

Other pictures are from an afternoon walk with Sofia. Sofia didn't understand what I liked about "ordinary grass", when a far more interesting hare ran over her, but she was waiting for us to set off again :-).
IMG_20200713_171326.jpg

Bylo to velké pole a na něm rostly slunečnice. Na rozdíl od žluté barvy řepky, je mi tato žlutá příjemná. Slunečnice navíc vyvolaly vzpomínku na dětství, kdy jsme s kamarády hráli na poli se slunečnicemi na schovávanou :-).

Další snímky jsou z odpolední procházky se Sofií. Sofie sice nechápala, co se mi líbí na "obyčejné trávě", když opodál přeběhl pro ni daleko zajímavější zajíc, ale čekala, až se zase vydáme na cestu :-).
IMG_20200713_172230.jpg

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


55777
Daily Activity, Moving Around Office, Walking