Hluční mravenci. / Noisy ants.

Co se stane, když po deštivé sobotě následuje slunečná neděle?
Ráno, zahalené do mlžného hávu, se pár hodin rozmýšlelo, jestli zůstane pod mlhavou peřinou, nebo se nechá projasnit sluncem. Nakonec si vybralo slunce.
IMG_20200712_051936.jpg

What happens when a rainy Saturday is followed by a sunny Sunday?
In the morning, shrouded in a misty robe, she wondered for a few hours whether to stay under a misty duvet or let the sun shine. In the end, the sun chose.

As the fog dissolved, the heights gradually rose, and the sun illuminated the valley below the heights. It was an instruction to the city in the valley to wake up.
It is time to move human ants from the city to nature. Unfortunately, most of them moved by car. At noon, the path by the nearby ponds looked like a meeting place for metal beetles. He who did not move to the water moved to the forest. Again with cars.

In the afternoon, there were more cars around the edges of the forest than in the parking lot in front of a shopping center. Human ants crawled across the forest, diligently picking blueberries and mushrooms. Where there was still silence and fog in the morning, the afternoon was full of cars and a lot of shouting. It seems to me that human ants from the city are afraid of silence and so they try to drive the silence away with their noise.

I like summer and the time of ripening wild berries. However, this joy is spoiled by noisy human ants. That's why I love late autumn and winter, when no one disturbs the peace of nature.

linka.png

Jak se mlha rozpouštěla, vystupovaly z ní postupně výšiny až slunce ozářilo i údolí pod výšinami. Byl to pokyn městu v údolí, aby se probudilo.
Nastal čas stěhování lidských mravenců z města do přírody. Většina z nich se bohužel stěhovala auty. Cesta u nedalekého rybníky vypadala v poledne jako místo srazu kovových brouků. Kdo se nepřestěhoval k vodě, přestěhoval se do lesa. Opět i s auty.

Odpoledne bylo kolem krajů lesa více aut, než na parkovišti před nějakým obchodním centrem. Lidští mravenci se rozlezli po lese a pilně sbírali borůvky a houby. Tam, kde bylo ještě ráno ticho a mlha, tam bylo odpoledne plno aut a mnoho křiku. Připadá mi to, že lidští mravenci z města mají z ticha strach a tak se snaží ticho zahnat svým hlukem.

Mám rád léto a čas zrání lesních plodů. Tuto radost mi však kazí hluční lidští mravenci. Proto miluji pozdní podzim a zimu, kdy nikdo neruší klid přírody.

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


19720
Daily Activity, Walking