Po dešti. / After rain.

Dnešní deštivý den mi vyhovoval. Po vypjatém pracovním týdnu jsem si zasloužil odpočinek. Také jsem musel aspoň "prolistovat" mnoho článků na Hive, které mi unikly díky nefunkčnímu připojení na internet.

IMG_20200711_172643.jpg

Today's rainy day suited me. After a busy week, I deserved a rest. I also had to at least "flip through" many articles on Hive that I missed due to a broken internet connection.

The rain stopped late in the afternoon. It was a good time for two walks. One walk with Sofia and the other with a mobile phone in hand.
IMG_20200711_171709.jpg

I went on a "hunt" of drops. Again, I used an additional lens for macro shots. You can judge the result of my efforts in the attached photos :-).
IMG_20200711_171811.jpg

Pozdě odpoledne déšť ustal. Byl to vhodný čas na dvě procházky. Jedna procházka se Sofií a druhá s mobilem v ruce.
IMG_20200711_171953.jpg

Vypravil jsem se na "lov" kapek. Opět jsem použil přídavnou čočku pro makrosnímky. Výsledek mé snahy můžete posoudit na přiložených fotografiích :-).
IMG_20200711_172751.jpg

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


12234
Daily Activity, Walking