Zkažený výlet. / A broken trip.

Den začal slibně. V 6:30 ráno jsem měl "jen" 8k+. Zlom nastal kolem poledne. Připadal jsem si jako ve špatném snu. Jak to říkal Murphy?
"Co se nemůže pokazit, to se stejně pokazí."

IMG_20200710_084509.jpg

The day began promisingly. No big chase. At 6:30 in the morning I had "only" 8k +. The turning point came around noon. I felt like I was in a bad dream. How did Murphy say that?
"What can't go wrong will go wrong anyway."

IMG_20200710_091716.jpg

The problem occurred somewhere in the middle of the route. The technician resigned. The wait for the tow truck was almost endless. I didn't get home until eight o'clock in the evening.

The pictures are from Šumava. Morning in Modrava and some pictures while I was waiting for the tow truck.

IMG_20200710_161416.jpg

Problém nastal někde uprostřed trasy. Vypověděla službu technika. Čekání na odtahové vozidlo bylo skoro nekonečné. Domů jsem se dostal až před osmou večer.

Snímky jsou ze Šumavy. Ráno v Modravě a nějaké snímky, když jsem čekal na odtahovku.

IMG_20200710_133601.jpg

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


54416
Daily Activity, Moving Around Office, Walking