My Actifit Report Card: July 9 2020

Sezóna dovolených. Někdo odpočívá a někdo doplňuje zboží pro výletníky. Nestíhám fotit. Po několika dnech nám zase běží internet a já nemám žádné fotky :-/.

dab.png

Holiday season. Some are resting and some are replenishing goods for tourists. I can't take pictures. After a few days the internet is running again and I don't have any photos: - /.

I'm going to Šumava tomorrow. Chalets and campsites require a snack bar for hikers. Maybe I can catch a picture :-).

Zítra vyrážím na Šumavu. Horské chaty a kempy si vyžadují přísun občerstvení pro výletníky. Snad se mi povede ulovit nějaký snímek :-).

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


57667
Daily Activity, Moving Around Office, Walking