Před víkendem. / Before weekend.

Oproti minulému pátku docela pohoda. Asi jsem si to lépe zorganizoval :-). Práce bylo víc než dost, protože je před námi prodloužený víkend a obchodníci si dělali zásoby.

IMG_20200703_045934.jpg

Quite cool compared to last Friday. I guess I organized it better :-). The work was more than enough, because we have a long weekend ahead of us and the traders were stockpiling.

In the morning I managed to take a picture of the clouds before sunrise and on that occasion I found out that I was not running actifit. My pity.

My call yesterday for you to keep your fingers crossed was probably a success :-). Surprisingly, there was peace on the road. While passing through Šumava, I met only a few cyclists and no tractor or harvester :-).

At the last stop I had the opportunity to take some photos. I was storing goods in Velhartice in the Na Kovárně pub. They had a nice anvil and the coat of arms of an ancient blacksmith, a nicely chiseled sword, and I tried to take a picture of the local castle in the distance.
IMG_20200703_150953.jpg

IMG_20200703_150421.jpg

Ráno jsem si stihl vyfotit mraky před východem slunce a při té příležitosti jsem zjistil, že nemám spuštěný actifit. Moje škoda.

Má včerejší výzva, aby jste mi drželi palce, zřejmě slavila úspěch :-). Kupodivu byl na cestách klid. Při průjezdu Šumavou jsem potkal jen pár cyklistů a žádný traktor ani kombajn :-).

Na poslední zastávce jsem měl možnost pořídit několik fotografií. Skládal jsem zboží ve Velharticích v hospůdce Na Kovárně. Měli tam pěknou kovadlinu i s erbem dávného kováře, pěkně cizelovaný meč a pokoušel jsem se na dálku vyfotit místní hrad.
IMG_20200703_150405.jpg

IMG_20200703_150441.jpg

IMG_20200703_150451.jpg

IMG_20200703_150501.jpg

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Andoid | iOS). Check out the original version here on actifit.io


57375
Daily Activity, Moving Around Office, Walking