Překážky. / Obstacles.

Každý den není perfektní. Jsou dny, kdy by bylo lepší zůstat doma pod peřinou :-). To, co měl být pracovní výlet na Moravu, byla pro mne dnes řidičova noční můra.

dab.png

Not every day is perfect. There are days when it would be better to stay at home under the duvet :-). What was supposed to be a business trip to Moravia was a driver's nightmare for me today.

The day began "promisingly". I only waited an hour for the warehouse workers to prepare the goods for my customers.
However, the essential "pleasures" took place on the road. What I can commit along the way, I met. A fallen tree across the road, a convoy of harvesters, unruly drivers and cyclists who mistaken the road for a dirt road. Summed up in two words: the holidays began.

Keep your fingers crossed for me tomorrow. I'm going to Šumava and there it will be full of cyclists :-).

Den začal "slibně". Jen hodinu jsem čekal, než mi skladníci nachystají zboží pro zákazníky.
Ty podstatné "radovánky" se však děly na cestách. Co může na cestě zavazet, to jsem potkal. Padlý strom přes cestu, kolona kombajnů, neukáznění řidiči a cyklisté, kteří si spletli silnici s polní cestou. Shrnuto do dvou slov, začaly prázdniny.

Zítra mi držte palce. Jedu na Šumavu a tam se to bude cyklisty přímo hemžit :-).

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Andoid | iOS). Check out the original version here on actifit.io


51780
Daily Activity, Moving Around Office, Walking