Jako pavouk. / Like a spider.

Dnešní krátká směna mi dala dostatek prostoru pro odpočinek. Po odpolední procházce se Sofií jsem si dal ještě jednu samostatnou. Zastesklo se mi po skalách a tak jsem se vypravil do místního zaniklého kamenolomu.
IMG_20200630_180937.jpg

Today's short shift gave me plenty of room to rest. After an afternoon walk with Sofia, I had another separate one. I missed the rocks and so I went to the local defunct quarry.
IMG_20200630_180953.jpg

Why I took it up and not down is a question. Somehow I forgot that climbing is better than descending :-). In addition, the former wall is overgrown with raindrops. Even so, I felt like a spider. But I was still missing four legs.
IMG_20200630_181027.jpg

The result of a walk (more like crawling on a slope)? A few pictures of the surroundings, a few pictures of stones, which I still found under the slope and the most adrenaline, when I sometimes hung on only one hand and looked for support for my feet :-).
IMG_20200630_175553.jpg

Proč jsem to bral horem a ne spodem, je otázka. Nějak jsem zapoměl, že nahoru se leze lépe než sestupuje dolů :-). Ještě že je bývalá stěna zarostlá náletovými stromky. I tak jsem si připadal jako pavouk. Chyběly mi však ještě čtyři nohy.
IMG_20200630_183319.jpg

Výsledek procházky (tedy spíše plazení po svahu)? Pár snímků okolí, pár snímků kamenů, které jsem stejně našel až pod svahem a nejvíc adrenalin, když jsem občas visel jen na jedné ruce a hledal oporu pro nohy :-).
IMG_20200630_183401.jpg

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Andoid | iOS). Check out the original version here on actifit.io


43270
Daily Activity, Moving Around Office, Walking