O létání. / About flying.

Při pohledu na konečnou sumu kroků jsem byl "vyděšen". Věděl jsem, že to dnes nebude "procházka", ale tohle jsem nečekal. Zítra snad bude trochu klid :-).

Looking at the final sum of steps, I was "scared". I knew it wouldn't be a "walk" today, but I didn't expect this. Maybe there will be a little peace tomorrow :-).

I had to wait for the first customer. He didn't want to get out of bed. I walked down the street a little. It was raining. The sundial looked in vain for the sun's rays, which would cast a shadow of a raffia on their dial.
IMG_20200629_065902.jpg
Na prvního zákazníka jsem musel čekat. Nechtělo se mu z postele. Trochu jsem se prošel ulicí. Pršelo. Sluneční hodiny marně vyhlížely sluneční paprsky, které by vyvolaly stín rafiky na jejich ciferníku.

The witch and the spider were also not thrilled with the rain. The wet broom probably flies badly :-).
IMG_20200629_070014.jpg
Čarodejnice a pavouk také nebyli z deště nadšení. Navlhlé koště asi špatně létá :-).

But then I "flew". It took increased effort and speed to get the goods under the roof so that it would get wet as little as possible. Then the steps jump very fast.

Zato já pak "létal". Dostat zboží pod střechu, aby co nejméně namoklo, si vyžadovalo zvýšené úsilí a rychlost. To pak kroky naskakují hodně rychle.

linka.png
vcela4.giflogo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Andoid | iOS). Check out the original version here on actifit.io


63957
Daily Activity, Moving Around Office, Walking