Slavonice. / Town Slavonice.

Dnes jsem opět cestoval na jižní Moravu. Vinné sklepy kolem Znojma jsem zahlédl jen koutkem oka. Na zpáteční cestě jsem však měl pár minut náskok. Zastavit ve Slavonicích a projít se kolem náměstí bylo dílem okamžiku.

Today I traveled to South Moravia again. I saw the wine cellars around Znojmo just out of the corner of my eye. On the way back, however, I had a few minutes' lead. Stopping in Slavonice and walking around the square was a matter of moments.

I take goods to Slavonice at the local gas station, but I saw the square for the first time. The center of a small town on the border with Austria has retained its Renaissance character.
The dominant feature of the town is the town tower. The fountain is nicely renovated. One of the city gates with Renaissance sgraffito. Remains of the city walls. It's a decent catch for a few minutes walk :-).
IMG_20200625_123020.jpg

IMG_20200625_123052.jpg

IMG_20200625_123313.jpg

IMG_20200625_123556.jpg

And finally something for @krakonos :-).

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png

Vozím do Slavonic zboží na místní čerpací stanici, ale náměstí jsem viděl poprvé. Střed malého města u hranic s Rakouskem si zachoval renezanční ráz.
Dominantou města je městská věž. Kašna je pěkně zrenovovaná. Jedna z městských bran s renezančními sgrafity. Pozůstatky městských hradeb. Na několika minutovou procházku je to slušný úlovek :-).
A na konec něco pro @krakonos :-).
IMG_20200625_122522.jpg

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Andoid | iOS). Check out the original version here on actifit.io


58052
Daily Activity, Moving Around Office, Walking