Šumavou. / Across the Šumava.

Něco jako malý výlet na náklady zaměstnavatele :-). Šumavská příroda je pěkná za každého počasí. Škoda jen, že jsem nemohl zastavit tam, kde bych chtěl.

Something like a small trip at the expense of the employer :-). Šumava nature is beautiful in any weather. Too bad I couldn't stop where I wanted.

As usual, the most beautiful views are in places where the road is narrow and confusing. Stopping in such places and taking photos is a big risk that I can't afford. I have only two photos from today's whole ride through Šumava. One is from Modrava with a view of Klostermann's cottage and the other from Velhartice, where I folded goods just below the square with the church.

IMG_20200624_085612.jpg

IMG_20200624_124848.jpg

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png

Jak už to tak bývá, ty nejkrásnější výhledy jsou v místech, kde je cesta úzká a nepřehledná. Zastavit v takových místech a pořizovat fotky je velké riziko, které si nemohu dovolit. Z celé dnešní jízdy přes Šumavu mám jen dvě fotky. Jedna je z Modravy s výhledem na Klostermannovu chatu a druhá z Velhartic, kde jsem skládal zboží kousek pod náměstím s kostelem.

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Andoid | iOS). Check out the original version here on actifit.io


58198
Daily Activity, Moving Around Office, Walking