Krátká procházka. / Short walk.

Po namáhavém pracovním dnu je třeba si odpočinout. Nejlíp si odpočinu při pomalé procházce lesem. Dnes to byl spíše poklus za Sofií, ale i to se počítá :-).

After a hard day's work, you need to rest. It is best to relax while walking slowly through the forest. Today it was more of a trot behind Sofia, but even that counts :-).

We went through our valley. In many places, water gushed and flowed along the forest road. This means that our groundwater reserves have replenished.
The walk also led us to a forest well. She has been without water for the last two years. Today, however, she had plenty of water. Heavy rains from the past days have helped.
IMG_20200623_173709.jpg

We met mushrooms in several places. Specifically, the bedrock (Lepiota procera). These images really aren't enlarged. It's lunch for the whole family :-).
IMG_20200623_175028.jpg

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png

Šli jsme našim údolím. Na mnoha místech vyvěrala voda a tekla po lesní cestě. To znamená, že se u nás doplnily zásoby spodní vody.
Procházka nás také zavedla k lesní studánce. Poslední dva roky byla bez vody. Dnes však měla vody dostatek. Pomohly vydatné deště z minulých dní.
IMG_20200623_173721.jpg

Na několika místech jsme potkali houby. Konkrétně bedlu vysokou (Lepiota procera). Tyhle snímky opravdu nejsou zvětšeniny. Je to oběd pro celou rodinu :-).
IMG_20200623_175529.jpg

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Andoid | iOS). Check out the original version here on actifit.io


56855
Daily Activity, Moving Around Office, Walking