Magistr Kelly? / Master Kelly?

Celkem podařený den. Oproti včerejšku skoro prázdné cesty a sucho. Sváteční řidiči nechali své koně pod kapotou doma. Začínají se však na cestách "rojit" cyklisté.

Quite a successful day. Compared to yesterday, almost empty roads and drought. Holiday drivers left their horses under the hood at home. However, cyclists are beginning to "swarm" on the roads.

I had several stops in Třeboň. In one alley I noticed a mannequin on a bicycle. She was wearing a costume from the time of Emperor Rudolf II. I immediately remembered in my head the old Czech film The Emperor's Baker and the character of Master Kelly.
IMG_20200619_084805.jpg

This man was a guest of the ruler Petr Vok of Rožmberk in Třeboň as well. Maybe the mannequin shows Master Kelly :-). Kelly would probably wonder what they put him on, and he would be more frightened than if, in his day, they had put him upside down on a donkey.

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png

Měl jsem několik zastávek v Třeboni. V jedné uličce jsem si všiml figuríny na kole. Měla na sobě kostým z doby císaře Rudolfa II. Okamžitě se mi v hlavě vybavil starý český film Císařův pekař a postava magistra Kellyho.
IMG_20200619_084820.jpg

Tento člověk byl hostem vladaře Petra Voka z Rožmberka i v Třeboni. Možná, že figurína zobrazuje právě magistra Kellyho :-). Kelly by se asi divil, na co ho posadili a byl by vyděšený víc, než kdyby ho, v jeho době, posadili obráceně na osla.

linka.png
#aroundworld


43426
Daily Activity, Moving Around Office, Walking