Mokro. / Wet.

Kam jsem dnes přijel, tam pršelo. Zboží vytažené z nákladového prostoru moklo a já s ním. Kupodivu se našlo pár zákazníků, kteří mi s odnosem zboží pomohli. Zřejmě si uvědomili, že mokne jejich zboží.
dab.png

Where I arrived today, it was raining. The goods pulled out of the cargo area were wet and I with him. Surprisingly, there were a few customers who helped me with the removal of the goods. Apparently they realized that their goods were getting wet.

The roads were full of cars and not everyone drove according to the condition of the road. I really "enjoyed" myself today. Maybe it will be better tomorrow.

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png

Cesty byly plné aut a ne všichni jeli podle stavu vozovky. Dnes jsem si opravdu "užíval". Snad to bude zítra lepší.


#aroundworld


51527
Daily Activity, Home Improvement, Moving Around Office, Walking