My Actifit Report Card: June 17 2020

Kde jsou ty časy, kdy byl člověk rád, když na čerpací stanici dostal benzín. Dnes jsou to hospody s obchodem a trafikou vše v jednom.

dab.png

Where are the times when you were happy to get gas at the gas station. Today, they are pubs with shops and newsagents all in one.

At a gas station, I recently asked what the price group is. The staff did not understand. I explained to her that we drive more alcohol to gas stations than to pubs.

At other gas stations, I suggested that they get a cow so that they would have fresh milk and I wouldn't have to drive it that much. I don't even bring that much milk to a regular store.

What is striking is that petrol stations do not have enough storage space. I can't bring a whole pallet of goods there, but everything is worn by hand and stacked in one pile. The operator then has something to do to level everything up and clean the shelves by the next day.

People! Don't be silly. There are other institutions for shopping :-).

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png

Na jedné čerpací stanici jsem se nedávno ptal, jaká jsou cenová skupina. Obsluha nepochopila. Pracně jsem ji vysvětloval, že na benzinky vozíme víc alkoholu než do hospod.

Na jiné benzince jsem jim navrhl, aby si pořídili krávu, že budou mít čerstvé mléko a já ho nebudu muset tolik vozit. Ani do běžného obchodu nevozím tolik mléka.

Zarážející je to, že benzinky nemají dostatek skladovacích prostor. Nemůžu tam navést celou paletu se zbožím, ale vše se nosí ručně a skládá na jednu hromadu. Obsluha pak má co dělat, aby do druhého dne vše srovnala a uklidila do regálů.

Lidi! Neblázněte. Na nákupy jsou jiné instituce :-).

linka.png
#aroundworld


58690
Daily Activity, Moving Around Office, Walking